برچسب: آرایشگاه زنانه در گیشا

  • کاشت ناخن در گیشا | 09999890613

    کاشت ناخن در گیشا طراحی ما یک طرح درون سوژه‌ای به کار بردیم. متغیرهای مستقل جذابیت هدف (در مقابل)را هدف قرار دادند. جذابیت غیر جذاب و جذابیت (جالب در مقابل غیر جذاب است)و با جنسیت (مذکر)روبرو می‌شوید سالن زیبایی پونک  آرایشگاه زنانه در گیشا در مقابل (مونث). پس از این طرح، هدف چهره‌ها، یا همه…