برچسب: ابرو کار حرفه ای در شهرک آپادانا

  • سالن زیبایی شهرک آپادانا | 09999890613

    سالن زیبایی شهرک آپادانا مو چگونه – برای زنان فرانسوی این سبک برای طول متوسط تا بلند مو خوب است. گام ۱: یک بخش از مو را در بالای سرتان جمع کنید. آن را به سه بخش تقسیم کنید. سالن زیبایی سعادت آباد  سالن زیبایی در شهرک آپادانا مرحله ۲: با ساختن یک موی پایه…