برچسب: ابرو کار حرفه ای در کریم خان

  • سالن زیبایی کریم خان | 09999890613

    سالن زیبایی کریم خان * می توان از طریق سوالات شفاهی ارزیابی کرد. قادر باشید طراحی‌های مویی را بر روی اجرا کنندگان تشخیص دهید a. یک طراحی تار موی خیالی ایجاد کرده و اجرا کنید.  بر روی عملکردی که تا حدی اجرا کننده بود سالن زیبایی غرب تهران  سالن زیبایی در کریم خان موفقیت ب.…