برچسب: خدمات سالن زیبایی کاشانک

  • سالن زیبایی کاشانک | 09999890613

    سالن زیبایی کاشانک در مجموع شغل مورد حمایت خدمات زیبایی قرار گرفت. ارائه دهندگان در سال ۲۰۱۸. اکثریت این مشاغل (۷۰ درصد) در خود صنعت بودند و سهم بیشتری داشتند، ۲۶،۰۰۰ نفر در زنجیره تامین خود و ۳۹،۶۰۰ به دست می‌آیند. سالن زیبایی در کاشانک اثر القا شده. خرده فروشان محصولات زیبایی مسئولیت جای پای…