برچسب: سالن زیبایی در گیشا

  • سالن زیبایی گیشا | 09999890613

    سالن زیبایی گیشا پس از استفاده از آن‌ها دستکش‌های را دور بریزید. همیشه قبل و بعد از آن دستان خود را با آب و صابون بشویید. کار کردن با مشتری‌ها برای جلوگیری از انتشار میکروب‌ها. * باز یا پوست شکسته را باز کنید تا از تماس با خون جلوگیری کنید. سالن زیبایی در گیشا سالن…